سامانه سنجش و پذیرش دانش آموزی شریف

سامانه سنجش و پذیرش دانش آموزی شریف

ثبت نام سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز آغاز ثبت نام سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اول تیرماه ۱۴۰۲ خواهد بود و دانش آموزان درون مدرسه ای نیاز به ارائه مدارک نمی …

ادامه مطلب