ثبت نام

سامانه سنجش و پذیرش غیرحضوری دانش آموزان

.

ثبت نام سالتحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

قابل توجه اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز آغاز ثبت نام سالتحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از اول تیرماه ۱۴۰۳ خواهد بود و دانش آموزان درون مدرسه ای نیاز به ارائه مدارک نمی …

ادامه مطلب